Contact - Stichting GiGaWiek

Contact

Bij u in de buurt ook aktie voeren? Wilt u samenwerken tegen overlastgevende windturbines? Samen strijden tegen de groene terroristen? Gebruik onze kennis, materialen en netwerk en meld u aan via

 

info@gigawiek.nl

 

Wij zijn beschikbaar voor inspraakavonden, bewonersoverleggen, advies over juridische procedures (bestuursrecht, planschade, WOZ) en voor alle overige met windturbines samenhangende zaken.

 

Wellicht zocht u de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines of het Nationaal Kritisch Platform Windenergie?