Home - Stichting GiGaWiek

Kennispagina

U kunt hier de kennispagina voor actiegroepen vinden.

NLVOW en NKPW

Tja... wat is erover te zeggen? De NLVOW ontbeert echte actie, ze werken juist mee aan wind en de NKPW is wel erg wetenschappelijk. Tijd voor Gigawiek 2.0: de échte landelijke actiegroep! Lees verder...

Stemadvies Provinciale Staten.

Welke partijen zijn tegen overlast? Wie hebben we de afgelopen 4 jaar gezien?

Windturbines veroorzaken veel overlast en omwonenden worden vaak niet gehoord. Tot verkiezingstijd, dan zie je ze ineens wél en wil iedereen plotseling langskomen. Onze top 5: lees verder...


Overlast Windparken erger dan gedacht.

Uit studies van TNO en RIVM uit 2008 resp. 2009 blijkt, dat 34% omwonenden geluidsgehinderd wordt door windturbines nabij woningen. Uit een inventarisatie van Stichting Windmolenklachten blijkt, dat dit percentage veel hoger ligt. Vooral projecten van Eneco komen daarbij verassend vaak naar voren!

 


 

Wist u dat...

Nieuws

  • NLVOW spant OESO-klacht aan tegen...
  • 19 december landelijke demonstratie tegen overlast windturbines.
  • Eerste planschadeverzoeken in Houten naar de gemeente, totale claim >€1 miljoen. Inschrijven via www.planschadeclaimen.nl
  • Europees Hof voor de Rechten van de Mens doet naar verwachting in februari 2015 uitspraak in zaak tegen Nederlandse Staat.

Over Gigawiek

Gigawiek is uitdrukkelijk voorstander van duurzame ontwikkelingen, maar zij verzet zich tegen de huidige ontwikkelingen van windenergie op land, omdat daarbij alleen naar duurzaamheid op macroniveau en soms mesoniveau gekeken wordt. Duurzaamheid moet echter ook op microniveau bekeken worden en daarover is voldoende informatie die aantoont dat windturbines nabij woningen leiden tot een ernstige verslechtering van de leefkwaliteit.

Om die reden verzet Gigawiek zich tegen alle Nederlandse projecten waar windturbines binnen 2 kilometer van woningen worden geplaatst. Gigawiek heeft de navolgende visie op de bouw van windmolens:

  • bouw op zee preferent;
  • geen windturbines binnen 2 kilometer van woningen;
  • geen windturbines op land nabij infrastructuur;
  • geen windturbines op land nabij publieke functies.

Gigawiek tracht haar doelen te bereiken door onder meer het (online) verlenen van toegang tot informatie, het organiseren van informatiebijeenkomsten, het uitbrengen van nieuwsbrieven en het ondersteunen van toekomstige omwonenden bij het voeren van rechtszaken, maar dat laatste kan ook op eigen initiatief geschieden.

De Stichting Gigawiek kent geen leden, maar kent wel contributeurs en donateurs uit bijna alle delen van het land. Donateurs genieten een non-disclosure, wat inhoudt dat Gigawiek nimmer (tenzij wettelijk verplicht) prijs zal geven wie haar donateurs zijn.

Begin 2010 is Gigawiek opgericht als belangenbehartiger van bijna 200 omwonenden in Houten. Sinds begin 2013 heeft Gigawiek zich ten doel gesteld om landelijk te opereren, wat met de bestuurswisseling van december 2014 geëffectueerd is.

Gigawiek stroomlijnt informatiestromen, zamelt gelden in, doet onderzoek,  publiceert  (wetenschappelijke) artikelen en coördineert campagnes met andere belangenverenigingen.

De Stichting Gigawiek laat zich onder andere bijstaan door de navolgende experts, met allen heeft zij voor donateurs bijzondere prijsafspraken gemaakt.