Procedure - Stichting GiGaWiek

Procedure

De juridische stappen aangaande Windpark Houten zijn als volgt:

  1. Verzoekschrift EHRM (ingediend juni 2012)
  2. Verzoekschrift EHJ tegen EU (ingediend mei 2013)
  3. Verzoekschrift EHJ tegen Nederland (verwacht december 2013)
  4. Beroep LFG/maatwerkvoorschriften bestuursrechter (verwacht oktober 2013)
  5. Hoger beroep LFG (verwacht mei 2014)
  6. Verzoekschrift EHRM inzake LFG (verwacht december 2014)

Van begin af aan beroept Gigawiek zich op het feit dat Windpark Houten inbreuk maakt op artikel 8 van het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens), zo blijkt uit onderzoek uit 2007. Dat is één van de mogelijkheden die de juristen hebben ingebouwd om uiteindelijk bij de Europese Hoven uit te kunnen komen. Overigens bestaan er nog meer beroepsgronden waarvoor Gigawiek De Nederlandse Staat en de Gemeente Houten voor het EHRM kan dagen, die gronden zijn impliciet ingebouwd in de procedure.

De beroepsprocedure tegen de werking van de maatwerkvoorschriften voor Windpark Houten bij de Raad van State moest wel eerst afgerond worden, een appel bij het EHRM kan pas als alle nationale rechtsmiddelen uitgeput zijn. De bestuursrechter moet voor de maatwerkvoorschirften/LFG nog een datum vaststellen, die zl waarschijnlijk in oktober 2013 dienen. Het grote voordeel bij Europese procedures is, dat de gemeente Houten en Windpark Houten (Eneco) in die procedures niets in te brengen hebben, Gigawiek daagt formeel de Nederlandse Staat.

Interessant is overigens om te weten, dat de inwoners van Houten net als Gigawiek groot voorstander zijn van groene energie. Uit onderzoek blijkt dat echter meer dan 90% van de inwoners van Houten geen voorstander is van Windpark Houten, Gigawiek vertegenwoordigt die 90%.

De gemeente Houten en Eneco spreken dus slechts voor 10% van de bevolking.